Informatie

Ons opvangcentrum heeft een ontheffing van het Ministerie voor rode eekhoorns welke door direct of indirect menselijk handelen of nalaten niet zelfstandig in de natuur kunnen overleven, met het doel deze dieren tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.

Deze opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarmee dragen deze werkzaamheden bij aan de gunstige staat van instandhouding van de rode eekhoorn.

Ons opvangcentrum is bekend met de inhoud van het kwaliteitsprotocol uit de Beleidsregels kwaliteit opvang beschermde diersoorten en voldoet aan de verplichtingen van het kwaliteitsprotocol.