Dier gevonden

In een steeds dichter bevolkt Nederland komen mensen en inheemse diersoorten elkaar steeds vaker tegen. Vooral in onze regio worden er veel huizen gebouwd wat ten koste gaat van de natuurlijke leefgebieden van de dieren. Het komt steeds vaker voor dat dieren worden aangereden of in woonwijken worden aangetroffen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat steeds meer mensen zich verantwoordelijk voelen en hulp inroepen voor een dier in nood. Veel dieren komen bij ons terecht via de dierenambulance, maar ook steeds meer dierenartsen en particulieren vinden hun weg naar ons toe.

Belangrijk is dat u het dier in een doos legt met kranten, een handdoek en bij kleine en koude dieren ook een warme kruik of een limonadefles gevuld met warm water. Geef het dier niets te eten of te drinken en bel zo spoedig mogelijk voor advies en hulp met onze opvang. Pas op dat het dier geen ontsnappingsmogelijkheden heeft of zich kan bezeren.

Het is belangrijk dat het dier zo spoedig mogelijk kan beginnen met de juiste voeding, zodra het dier goed op temperatuur is gekomen. Hoe langer het duurt voordat het dier specialistische en intensieve zorg krijgt des te kleiner zijn overlevingskansen.